Đăng nhập bằng số điện thoại hoặc qua ứng dụng di động

Tại sao tôi không thể đăng nhập bằng số điện thoại vào ứng dụng Paxful di động?

Hiện tại, tính năng đăng nhập với số điện thoại chỉ khả dụng trên phiên bản trình duyệt web của Paxful. Mặc dù tính năng này chưa khả dụng đối với điện thoại di động, bạn vẫn có hai lựa chọn:

  • Xác minh địa chỉ email của mình. Bạn có thể xác minh địa chỉ email và sử dụng địa chỉ này để đăng nhập trên ứng dụng di động. Để bù lại, giới hạn giao dịch/gửi tiền của bạn sẽ tăng khi xác minh địa chỉ email thành công.
    Để xác minh địa chỉ email của bạn, hãy tới trang Cài đặt trên tài khoản Paxful, sau đó nhấn vào Xác minh. Từ đó, bạn có thể xác minh địa chỉ email chỉ với một vài bước.
  • Sử dụng trình duyệt web. Bạn vẫn có thể đăng nhập bằng số điện thoại trên phiên bản trang web của Paxful, kể cả trên thiết bị di động. Chỉ cần mở trình duyệt và tới https://paxful.com.

Hãy đón chờ những bản cập nhật tiếp theo, đội ngũ của chúng tôi đang nỗ lực để cho ra mắt bản cập nhật mới trên di động.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm