Token Naira Nigeria (NGNT)

NGNT là một đồng stablecoin được neo giá vào đồng Naira. Bạn có thể mua và bán cả Bitcoin (BTC) và Tether (USDT) với NGNT trên sàn giao dịch tiền điện tử Paxful. 

Để biết thêm thông tin về cách mua và bán tiền điện tử trên sàn giao dịch tiền điện tử Paxful, hãy xem các bài viết sau:

Mua tiền điện tử

Bán tiền điện tử

Các bài viết trong mục này

Xem thêm