Thay đổi số điện thoại

Việc đổi số điện thoại trên Paxful là rất đơn giản. Để thay đổi số điện thoại trên Paxful, hãy:

1. Đăng nhập vào tài khoản Paxful của bạn, di chuột tới tên người dùng ở phía trên bên phải trang và nhấn Cài đặt từ menu bối cảnh vừa hiển thị.
Email_verification_1.png
Trang Cài đặt sẽ xuất hiện.

2. Trên menu phía bên trái, nhấn Hồ sơ.
Phone_verification_1.png
Trang Hồ sơ sẽ xuất hiện.

3. Nhấn Đổi số điện thoại gần trường ĐIỆN THOẠI.
PhoneReset3.png
Một đường dẫn xác nhận sẽ xuất hiện.

4. Xác nhận yêu cầu bằng cách nhấn Nhấn để gửi đường dẫn đặt lại mật khẩu tới email.
PhoneReset4.png
Một email sẽ được gửi tới hòm thư đến của bạn.

5. Mở email được gửi từ help@paxful.com và nhấn vào đường dẫn.
Bạn đang được chuyển hướng tới các câu hỏi bảo mật trên trang web của chúng tôi.

Lưu ý: Đường dẫn trong email sẽ hết hạn sau 30 phút kể từ thời điểm email xuất hiện trong hòm thư đến của bạn.

6. Hãy trả lời câu hỏi bảo mật và nhấn Gửi.

PhoneReset5.png
Số điện thoại của bạn đã được đặt lại. Làm theo thủ tục xác minh điện thoại để hoàn thành quy trình này.

Nếu gặp bất cứ sự cố nào khi trả lời câu hỏi bảo mật hoặc nhận email, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ để được trợ giúp.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm