Tỉ giá cố định

Là một đồng tiền tệ có giá trị luôn bằng với tài sản mà nó neo giá. Trong lĩnh vực tiền điện tử, thuật ngữ "pegged" (neo giá) thường được sử dụng cho đồng tiền điện tử có mệnh giá kết nối trực tiếp với giá của một đồng tiền tệ ổn định thông thường, ví dụ như USD hoặc EUR. Một đồng tiền điện tử được neo giá còn được biết tới với cái tên là stablecoin.

Tether là một trong những đồng tiền điện tử được neo giá phổ biến nhất. Sau đây là ba ví dụ về việc giá trị của Tether được neo giá với các đồng tiền tệ thông dụng: 

  • 1 USDT được neo giá bằng 1 USD. 
  • 1 EURT được neo giá bằng 1 EUR.
  • 1 CNHT được neo giá bằng 1 CNH.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm