Bảng điều khiển

Bảng điều khiển là trung tâm để theo dõi tất cả hoạt động của bạn trên Paxful.

Bảng điều khiển là công cụ được cá nhân hóa, giúp bạn truy cập tất cả thông tin mà bạn cần. Có bốn loại bảng điều khiển khác nhau trên Paxful, mỗi bảng đều có chức năng và công dụng riêng.

Bảng Điều khiển Cổ điển

Sau khi tạo một tài khoản trên Paxful, bạn sẽ nhận được một ví miễn phí và có thể sử dụng Bảng Điều khiển Cổ điển. Đây là bảng điều khiển tổng quát/mặc định mà bạn có thể sử dụng để:

 • Xem các giao dịch hiện đang khả dụng và trong quá khứ của bạn.
 • Xem các trang trợ giúp.
 • Tạo và chỉnh sửa đề nghị mua hàng của bạn.
 • Theo dõi những thông tin chung về các đại lý của bạn.
 • Kiểm tra hoạt động của tài khoản.

Bảng điều khiển Nhà cung cấp

Bảng điều khiển này hiển thị sau khi bạn khởi tạo đề nghị đầu tiên của mình. Trong bảng điều khiển cho nhà cung cấp, bạn có thể:

 • Xem các giao dịch hiện đang khả dụng và trong quá khứ của bạn.
 • Theo dõi những thông tin chung về các đại lý của bạn.
 • Xem biểu đồ bán hàng của bạn.
 • Xem các thống kê về đề nghị: các đề nghị đang hoạt động, đề nghị đã hủy kích hoạt và các chỉ số khác.
 • Xem kết quả khảo sát về các giao dịch trước đây.
 • Tạo và chỉnh sửa các đề nghị
 • Thực hiện những bước xác minh tài khoản bổ sung.
 • Yêu cầu nhà cung cấp của chúng tôi bổ sung thêm các tính năng.

Nhìn chung, bảng điều khiển này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra trạng thái của tất cả các giao dịch và đề nghị của mình.

Bảng Điều khiển cho Thương gia

Bảng điều khiển này dành riêng cho những người dùng đang sử dụng tính năng "Paxful Pay" (đăng ký tính năng này trên trang Paxful Pay). Trên Bảng điều khiển thương gia, bạn có thể thấy:

 • Doanh số bán hàng trong 28 ngày gần đây. 
 • Tất cả các giao dịch đã thực hiện thông qua đường liên kết thương gia.

Bảng điều khiển Đại lý

Đây là bảng điều khiển để theo dõi tất cả các đại lý và tiền hoa hồng từ đại lý của bạn.

Trên bảng điều khiển này, bạn có thể:

 • Xem liên kết đại lý và chia sẻ liên kết này với bạn bè và mạng lưới của mình.
 • Theo dõi những thông tin chi tiết về các đại lý của bạn.
 • Xem doanh thu đại lý từ những giao dịch đã hoàn thành của bạn.
 • Tạo một đường liên kết duy nhất và có thể theo dõi trong mục 'theo dõi ID'. 

Chương trình Đại lý Paxful là một cơ hội thú vị để người dùng nhận được phần thưởng từ việc chia sẻ đường dẫn đại lý Paxful với bạn bè và những người theo dõi họ.

 

Các bài viết trong mục này

Xem thêm