Ethereum (ETH)

ETH hay Ethereum là một nền tảng phần mềm mở dựa trên công nghệ blockchain (chuỗi khối), giúp nhà phát triển xây dựng và triển khai những ứng dụng phi tập trung. Giống như Bitcoin, Ethereum là một mạng chuỗi khối công cộng phân phối. Chuỗi khối Ethereum tập trung vào việc chạy và lập trình mã của bất cứ ứng dụng phi tập trung nào. Trong chuỗi khối Ethereum, thợ đào không đào bitcoin mà làm việc để kiếm Ether - một loại token tiền điện tử để phục vụ những mục đích cụ thể trên mạng lưới.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm