Chống rửa tiền (AML)

AML là một bộ luật lệ, quy định và quy trình có mục đích ngăn người dùng khỏi các hoạt động che đậy và biến những khoản tiền bất hợp pháp thành khoản thu nhập hợp pháp. Paxful rất coi trọng giao thức AML và chúng tôi tuân thủ theo tất cả các luật lệ, quy định và quy trình trong đó.

Các bài viết trong mục này

Xem thêm