ID Verification

Dinadagdagan ng beripikasyon ng ID ang karanasan mo sa pakikipagtrade tungo sa bagong antas. Nagawa na namin ang aming buong makakaya para gawing mas madali para sa iyo ang prosesong ito. Narito ang sunod-sunod na patnubay para tulungan kang maberipika ang ID mo sa Paxful.

Before you begin, please ensure that you have verified your phone number.

Patnubay sa Video

Narito ang maikling video na gagabay sa iyo sa proseso ng beripikasyon:

Hakbang 1 Buksan ang Page ng Beripikasyon

 1. Maglogin sa iyong Paxful account, i-hover sa ibabaw ng username mo na matatagpuan sa kanang itaas ng page at pindutin angBeripikahin Ako .
  ID2.1.png
  Lilitaw ang dialog box na may patnubay na video sa beripikasyon. 

 2. Pagkatapos mapanood ang aming video, pindutin ang Ipagpatuloy ang beripikasyon.
  ID2.2.png
  Lilitaw ang page ng Beripikasyon.

Hakbang 2 Ilagay Ang Mga Detalye Mo

1. Punan ang mga puwang sa form ng beripikasyon ng ID.
ID2.3.png

Pangalan ng Puwang Paglalarawan
Bansa kung saan nagmula ang litrato ng ID mo Pumili ng bansa kung saan ibinigay ang ID mo.
Uri ng litrato ng ID Pumili ng uri ng ID na isinusumite mo.

2. Pindutin ang Simulan ang proseso ng beripikasyon
ID2.4.png
Lilitaw ang page na beripikasyon ng litrato ng ID

Hakbang 3 Ibigay ang ID mo na may Litrato

 

1. Sa page ng ID ng beripikasyon, pindutin ang Simulan.
StartVerificationNew.png
Lilitaw ang page na Isumite ang identity card.


2. Piliin kung gusto mo o ayaw na kuhaan ng litrato ang ID o i-upload ang umiiral na file mula sa iyong device.
ID_verification1NEW.png

Tandaan:

 • Some countries may not have the ability to upload a file during the ID verification process. These users will need to take a live photo instead.
 • If you prefer to use your mobile phone, click Prefer to use your mobile?

Kumuha ng Larawan

To take a picture of your ID, make sure your document is ready and follow the instructions that appear on the screen.

1. Pindutin ang Kumuha ng litrato.
TakePhotoNEW.png

2. Pindutin ang Simulan.
ID2.7.png

Babala: Magbigay ng pahintulot ng application para i-accessang iyong device camera.


Ilagay ang ID mo sa sentro ng screen at tiyakin na ang lahat ng kinakailangang mga detalye ay makikita: 

 • ang iyong mukha sa dokumento
 • numero ng dokumento
 • ang iyong buong pangalan

3. Pindutin ang icon na Kamera para kumuha ng larawan.
ID2.7.1.png
Nakuha na ang larawan at ipinakikita sa screen. 

4. Kung malinaw ang litrato, pindutin ang Kumpirmahin. Kung ang litrato ay hindi nababasa o hindi ka nasisiyahan dito, pindutin ang Retake at subukan muli.
ID2.8.png

Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

I-upload ang file

Kung gsuto mong i-upload ang file mula sa iyong device,

1. Pindutin ang I-upload ang file.
UploadFileNEW.png
Lilitaw ang page na I-upload ang litrato

2. Pindutin ang Pumili ng file at piliin ang file mula sa iyong device.

ID2.10.png 

3. Click Pumili ng isa pang file kung gusto mong subukan muli. Kapag napili mo ang tamang file, pindutin ang Kumpirmahin.
ID2.11.jpg

Ulitin muli ang proseso para kunan ang likod ng iyong ID card o lisensya sa Pagmamaneho. Sa kaso ng pasaporte, ipagpatuloy lang ang susunod na hakbang.

Hakbang 4 Kumpletuhinang Beripikasyon ng Mukha

Ang susunod na hakbang pagkatapos isumite ang ID mo ay kumpletuhin ang beripikasyon ng iyong mukha. Para beripikahin ang pagkakakilanlan ng mukha mo.

1. Sa page na Beripikasyon ng mukha , pindutin ang Magpatuloy.
ID2.12.png
>Lilitaw ang Sentro ng iyong kamera.

2. Tiyakin na ang iyong kamera ay gumagana at nakapuwesto nang tama. Pindutin ang Magpatuloy.
ID2.13.png

Ina-activate ng application ang iyong device camera para mapindot mo ang litrato ng iyong mukha.

3. Sa oras na handa ka na, pindutin ang Simulan.

selfiestartFinal____.png
Habang pinipindot ang litrato, laging tandaan ang sumusunod na mga punto:

 • Tumingin ng tuwid sa kamera.
 • Tiyaking disente ang iyong pananamit at hindi nakasuot ng salamin o sumbrero.
 • Sundin ang mga tagubilin sa pamamagitan ng paglapit ng iyong mukha sa kamera.
 • Pagkasyahin ang mukha mo sa oval frame.

Sakaling may problema, pindutin ang SuKung tagumpay, awtomatikong ipapadala ang litrato mo sa aming Team ng Beripikasyon.
ID2.14.jpg

Tandaan: Kapag pumalya ang pagtatangka, dagdagan ang liwanag sa silid.

Aabisuhan ka tungkol sa aplikasyon mo sa loob lang ng ilang minuto! Tingnan ang abiso ng inbox mo para malaman kung naaprubahan ang aplikasyon mo o hindi. Makakatanggap ka rin ng email ng resulta ng beripikasyon mo.

Tandaan:

 • May pangmatagalang limitasyon ng 5 pagsubok ng beripikasyon para sa bawat user!
 • If you have not received an answer within 24 hours, it means that your document is going through manual verification. Manual verification may take more than 2 days (2-7 days).
 • Due to Coronavirus (COVID-19) pandemic, manual verification processing times may be longer than usual (3-10 days). Thank you for your patience. 

If you have any questions or face any issues, contact us via our contact form. After completing your ID verification, feel free to verify your address as well.

 

Mga artikulo sa seksyong ito