Dispute


Ang dispute ay ang pagtatalo o hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga tao o grupo. Kapaki-pakinabang ang dispute sa Paxful kapag hindi nangyari ang trade tulad ng plinano. Kung magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, maling impormasyon, o hindi pagkakasundo o anumang iba pang kontrobersya sa pagitan ng mga partido. Kapag nagsimula ang dispute, mamamagitan ang moderator upang tumulong na ayusin ang trade.

Mga artikulo sa seksyong ito

Makakita ng higit pa